Hemförsäkring för solpaneler?

By: zhtaw

  • Den vanligaste risken för solpaneler är atmosfäriska skador, till exempel de som orsakas av hagel, regn, vind eller snö.
  • Materiella skador och stöldgarantier är de mest rekommenderade för att skydda alla egna installationer.

Självkonsumtion av el är på modet. I takt med att elpriserna skjuter i höjden uppmuntras fler och fler hushåll att producera sin egen förnybara energi, både för att spara på elräkningen och för att minska utsläppen. Att installera solpaneler på taket av ditt hus har många fördelar, men det är ett beslut som du måste ta hänsyn till, eftersom det innebär en betydande investering som du inte kommer att få tillbaka på flera år.

I detta beslut måste du inte bara ta hänsyn till kostnaden för installationen, utan också dess underhåll och skydd. I den meningen borde en heltäckande hemförsäkring vara tillräcklig för att skydda dig mot alla slags oförutsedda händelser.

Men eftersom det finns en del tveksamheter kring täckningen av solpaneler har vi på Rastreator sammanställt information från försäkringsgivare så att du vet hur du väljer den bästa hemförsäkringen om du producerar din egen energi med en egenförbrukande elinstallation.

I den här artikeln berättar vi:

  • Täcks solpaneler av hemförsäkringen?
  • Vilka skador på solpaneler täcks av hemförsäkringen?
  • Vilka är de bästa skydden för att skydda solpaneler?
  • Hur kan solpaneler ingå i hemförsäkringen?
  • Vilka försäkringsbolag täcker solpaneler?
  • Vilken hemförsäkring med solpanelsskydd ska jag välja?
  • Ingår solpaneler i hemförsäkringen?


Hemsolcellsinstallationer är en av de faktorer som väcker mest tvivel bland personer som tecknat en hemförsäkring. Detta förklaras av att solpaneler och egenkonsumtion inte var utbredd i hemmen förrän för några år sedan. Av denna anledning har försäkringsgivarna varit tvungna att anpassa och specificera i villkoren för sina hemförsäkringar hur denna del av bostaden är skyddad.

À LIRE  Hur man trädgårdar i staden och skapar en urban grönsaksträdgård

De flesta företag inkluderar solpaneler, samt batterier och resten av de element som utgör egenförbrukningsinstallationer, i hemförsäkringen, även om alla inte gör det på samma sätt. För att ta reda på hur försäkringsskyddet påverkar din egen förbrukningsinstallation behöver du titta på villkoren i försäkringen, var den kommer att ingå som byggnad eller som en del av innehållet.

Normalt betraktas solpaneler som en byggnad, precis som alla andra försörjningsanläggningar. I vissa försäkringsbolag, som Allianz och Ocaso, dyker de dock upp som innehåll.

Vilka skador på solpaneler täcks av hemförsäkringen?


Solpaneler är mycket motståndskraftiga enheter, men de är de mest utsatta delarna av egenförbrukningsinstallationer och därför de som kan lida mest skada. Eftersom de är utomhus är skador orsakade av atmosfäriska fenomen det största problemet som vanligtvis drabbar solcellspaneler.

På denna punkt täcker majoriteten av försäkringsbolagen skador som regn, vind, hagel eller snö har orsakat dina solpaneler, så länge som kraven som anges i försäkringsvillkoren är uppfyllda.

Vilka är de bästa skydden för att skydda solpaneler?


Atmosfärskada är inte den enda risken dina solpaneler utsätts för. Å ena sidan, som en installation med vilken du kan producera din egen energi, måste du överväga täckning mot elskador. De är också mycket lockande enheter för tjuvar, så det är värt att överväga stöldskydd.

Därför, om du vill att din hemförsäkring ska skydda dina solpaneler under alla omständigheter, är det viktigt att den inkluderar ett bra försäkringsskydd som inte försummar atmosfärsskador.

À LIRE  Armatur Paris: aktuella ljustrender

Hur kan solpaneler ingå i hemförsäkringen?


Försäkringsbolagen har i allmänhet inga problem om du vill ha med dina solpaneler i din hemförsäkring. Panelerna och resten av enheterna som är nödvändiga för driften av en egenkonsumtionsanläggning måste dock vara permanent förankrade i huset, eftersom de i de flesta företag är en del av byggnaden.

Om du vill teckna en ny hemförsäkring som täcker egenförbrukningsinstallationen är det bara att deklarera det i försäkringen för att dra nytta av alla garantier. Å andra sidan, för att inkludera solpaneler i en redan tecknad försäkring, räcker det att höja byggnadens värde med installationsbeloppet.